Количката е празна

Общи Условия

­­­­­ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт www.florainternational.bg

 

Добре дошли в нашия интернет магазин Flora International.

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 1. I. Валидност и действие
 2. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и „ВЪЛКАНОВ ГРУП ООД“ („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”) чрез интернет магазина Flora International („е-магазин”), с уеб адрес URL www.florainternational.bg (“уебсайт”).
 3. Доставчик на услугите в уебсайта е „Вълканов Груп ООД ”, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 201960044, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район р-н Приморски, ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН No 40, вх. Б, ет. 3, ап. 36.
 4. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.
 5. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.
 6.  Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.
 7. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.
 8. II. Характеристика на услугите
 9. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL) www.florainternational.bg.
 10. Продуктите предлагани за продажба от Flora International, са аранжировки от естествени необработени или обработени рози от най-високо качество, изработени по поръчка от специалисти по флорален дизайн.
 11. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба. Доставка

 1. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ И КУПИ” под изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.
 2. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.
 3. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Финализирай поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

12.1. Доставчикът изпраща имейл, съдържащ информация за проследяване на поръчката, след като тя бъде изпратена.

 1. Поръчките се изпращат до Потребителя по куриер. Поръчки, направени преди 15:00 часа, се обработват и изпращат на следващият работен ден. Поръчки, направени след 15:00 часа, се считат за направени на следващият работен ден и се изпращат на по-следващият работен ден. Експресни поръчки, направени преди 15:00 часа, се обработват и изпращат на същия работен ден. Експресни поръчки, направени след 15:00 часа, се обработват и изпращат на следващият работен ден. При евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства при доставката, Доставчикът ще се свърже с Потребителя, за да го уведоми, като се задължава да направи всичко възможно доставката да бъде изпълнена с минимално забавяне.
 2. Доставчикът не гарантира доставка на точно същите рози, аранжировки, кутии и т.н., като показаните на снимката в обявата.
 3. В случай на възникнал проблем с доставката или повредена пратка по вина на куриерската фирма, Потребителят следва да се свържи незабавно с Доставчика, с цел да се уговори повторна доставка или възстановяване на заплатената сума.
 4. Поръчката бива доставена на адреса на получателя, който Потребителят е предоставил. В случай, че получателят откаже да получи доставката или не отговаря на посочения адрес, куриера ще се свърже с него, с цел да бъде уговорена повторна доставка, а в случай, че такава не бъде уговорена – поръчката ще бъде върната в офиса на Доставчика. След това Доставчикът ще се свърже с Потребителя, който има възможност да вземете поръчката от офис, или да заяви повторно доставяне на поръчката.
 5. Доставчикът приема поръчки до всички страни в Европа, направени чрез уебсайта. Всички международни поръчки се доставят чрез DHL Express или DPD.

17.1. Времето за доставка на международни поръчки варира според местоназначението и не е гарантирано.

 1. IV. Цени. Плащане
 2. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в друга посочена валута, с включен в тях ДДС.
 3. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.
 4. Дължимата от Потребителя крайна сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката, се посочва преди потвърждаването на поръчката.
 5. Потребителят свободно избира един от следните начини на плащане: чрез кредитна/дебитна карта Visa и MasterCard през системата на FiBank.
 6. При необходимост от връщане/възстановяване на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само и единствено по картата с която е платено.

21.1. При плащане с кредитна или дебитна карта, ако е приложимо, системата автоматично пренасочва потребителите към сигурен сървър на системата за междубанкови разплащания “Борика”. Данните за техните карти се обработват единствено и само в системата за разплащане на Борика и Доставчикът не разполага и няма достъп до тези данни, нито ги съхранява или обработва.

 1. Регистрация
 2. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава провоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.
 3. VI. Права и задължения на страните
 4. Потребителят се задължава:

23.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

23.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

23.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

23.4. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.

 1. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
 2. Потребителят има право:

25.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

25.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

25.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

25.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн стоки, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.

25.5. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VII.

 1. Доставчикът има право:

26.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до  потребителите и без да носи отговорност за това.

26.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

26.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

26.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

26.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително  уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.   Потребителят се осведомява за промените съгласно т. 23.4. Всички промени, свързани с  използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта.

 1. Всичкиправа, които несаизрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазении принадлежат на Доставчика.
 2. 2 Доставчикът се задължава:

28.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в  е-магазина чрез избрани от Доставчика  куриерски фирми.  Доставчикът не носи отговорност за верността, точността,  пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

28.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 29 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за своя отказ от сключения договор.

VII. Право на отказ и връщане на закупена стока

 1. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в уебсайта формуляр. След получаването на попълнения формуляр, Доставчикът потвърждава получаването му.

29.1. Потребителят няма право на отказ при доставка на стоки, изработени по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 1. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 14-дневен срок от датата на която Доставчикът е уведомен за отказа, съгласно т.23. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоката.
 2. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

31.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им  вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

31.2. Да не са употребявани.

31.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

 1. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнататите от Потребителя стоки.
 2. Потребителят има право да се откаже от направена поръчка в 24-часов срок след регистрацията на поръчката в системата на Доставчика. Този отказ трябва да бъде писмено заявен на официалния електронен адрес на Доставчика office@florainternational.bg, като в този случай средствата, преведени или удържани от картата на Потребителя, ще бъдат възстановени в едноседмичен срок, който започва да тече от датата на получаването на отказа.

VIII. Рекламации

 1. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката в е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й. Рекламации на закупени през е-магазина стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

34.1. При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Доставчикът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

34.2. Доставената стока е  различна от поръчаната. В тези случаи,  се прилага процедурата по предходната точка.

 1. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били видоизменени от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за монтаж и/или използване на стоките.
 2. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъзат забелязани при обикновен преглед се предявяват писмено след откриването им, но не по-късно от две седмици след приемането на стоките.
 3. Отговорност
 4. Доставчикът не носи отговорност за:

37.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през уебсайта;

37.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

 1. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
 2. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
 3. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и в чужбина, и могат да бъдат удължени при необходимост.
 4. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
 5. X. Защита на личните данни
 6. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.
 7. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява съгласието си за обработване на личните му данни, в съотвествие с публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.
 8. XI. Интелектуална собственост
 9. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

ХII. Алтернативно решаване на спорове

 1. При спор с Доставчика относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg.

XIII. Приложимо право

 1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 08.02.2018 г.

 

© 2018           Flora International Всички права запазени.